Năm học 2018 - 2019
  • Địa chỉ trụ sở: Ấp Lò Gạch - xã Minh Thạnh - huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại cơ quan: 02743549126
  • Địa chỉ website: thminhthanh.dautieng.edu.vn  

Năm học 2018 - 2019
Email:nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:02743549126
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Chi bộ năm 2018-2019
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Xuân Dung

Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi bộ
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
2 Đỗ Tấn Nhạn

Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
3 Trấn Vũ Dũng

Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
4 Hồ Tiên Nam

Email: namhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Trung cấp
Hồ Tiên Nam
5 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
Ban giám hiệu năm 2018-2019
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Tấn Nhạn

Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
2 Lê Thị Xuân Dung

Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3 Trấn Vũ Dũng

Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
Ban chấp hành Công đoàn 2018-2019
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Minh Tuấn

Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
TC
Trần Minh Tuấn
2 Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Thu Hương
3 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
Tổ chuyên môn năm 2018-2019
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Thu

Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 1
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
2 Nguyễn T Thuý Vân

Email: vannttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn T Thuý Vân
3 Nguyễn Thị Hương

Email: huongntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hương
4 Trịnh Thi Nga

Email: ngattthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
CĐSP
Trịnh Thi Nga
5 Nguyễn Thị Kim Ngân

Email: nganntkthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ban đại diện cha mẹ HS 2018-2019
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cao Văn Tuấn
Trưởng Ban đại diện Cao Văn Tuấn
2 Trần Minh Phúc
Phó BĐD Trần Minh Phúc
3 Nguyễn Thị Hạnh
Phó BĐD Nguyễn Thị Hạnh
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 178
  •   Tháng hiện tại 16,819
  •   Tổng lượt truy cập 864,164