Năm học 2017 - 2018

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trấn Vũ Dũng

Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
2 Lê Thị Xuân Dung

Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi bộ
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3 Đỗ Tấn Nhạn

Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chi ủy
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Tấn Nhạn
Điện thoại:
02743549126
Email: nhandtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
ĐHSP
Đỗ Tấn Nhạn
2 Lê Thị Xuân Dung
Điện thoại:
02743549127
Email: dungltxthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Lê Thị Xuân Dung
3 Trấn Vũ Dũng
Điện thoại:
02743549128
Email: dungtvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ĐHSP
Trấn Vũ Dũng
Ban chấp hành công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Minh Tuấn

Email: tuantmnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch CĐ
Trung cấp
Trần Minh Tuấn
2 Nguyễn Thị Thu Hương

Email: huongnttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐ
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu Hương
3 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐ
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Thu Châu

Email: chaupttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng khối 1
ĐHSP
Phan Thị Thu Châu
2 Đỗ Thị Thu

Email: thudtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Đỗ Thị Thu
3 Huỳnh Thị Hải Yến

Email: yenhththminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Huỳnh Thị Hải Yến
4 Nguyễn T Thuý Vân

Email: vannttthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn T Thuý Vân
5 Nguyễn Thị Hương

Email: huongntthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hương
Tổ văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Trương

Email: truongnvthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị
Phó tịch CĐ
ĐHSP
Nguyễn Văn Trương
2 Đinh Thị Hiền

Email: hiendtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thư viện
ĐHSP
Đinh Thị Hiền
3 Phạm Thị Lần

Email: lanptthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
TPTĐ TNTP HCM
ĐHSP
Phạm Thị Lần
4 Hồ Tiên Nam

Email: namhtthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Trung cấp
Hồ Tiên Nam
5 Phan Văn Ngọc Anh

Email: anhpvnthminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
XMPC
Trung cấp
Phan Văn Ngọc Anh
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 9
 
  •   Hôm nay 91
  •   Tháng hiện tại 16,732
  •   Tổng lượt truy cập 864,077